sâmbătă, 17 aprilie 2010

un baiat mi-a schimbat inima

(Benjamin Gaither, Gloria Gaither)
Joseph was looking for a place to sleep when
His life was changed by a baby boy
Mary had secrets that her heart must keep
Her life was changed by a baby boy

They were glad (so glad)
So glad (so glad)
They were glad, so glad
Their lives were changed by a baby boy

A host of bright angles tell the shepherd band
Their lives were changed by a baby boy
And when the angel said, "go" they obeyed the command
Their lives were changed by a baby boy

Hallelujah, hallelujah
Hallelujah
Their lives were changed by a baby boy
Hallelujah, hallelujah
Hallelujah
Their lives were changed by a baby boy

The kings had to follow a brand new star
Their lives were changed by a baby boy
 No matter how long and no matter how far
Their lives were changed by a baby boy

I was searching for something I could not name until
My life was changed by a baby boy
I gave Him room and I am not the same because
My life was changed by a baby boy

Spoken: He saved my soul and I want you to know that
I'm glad (I'm glad)
So glad (so glad)
So glad (I'm so glad)
My life was changed by a baby boy

Hallelujah, hallelujah
Hallelujah
My life was changed by a baby boy
Hallelujah, hallelujah
Hallelujah
My life was changed by a baby boy
My life was changed by a baby boy
My life was changed by a baby boy
My life was changed by a baby boy
My life was changed by a baby boy

o tentativa de traducere, daca are cineva una mai buna ... sa o trimita ;) 

Iosif a fost în căutarea unui loc de dormit atunci când
viaţa lui a fost schimbată de către un băieţel
Maria a avut secrete că inima ei ce trebuia să le păstreze
Dar viaţa ei a fost schimbată de către un băieţel

Ei s-au bucurat (atât de bucuroşi)
Atat de bucuroşi (atât de bucuroşi)
Ei s-au bucurat, aşa de bine
Vieţile lor au fost schimbate de un băieţel

O serie de unghiuri luminoase spune grupul de ciobeni
Vietile lor au fost schimbate de un băieţel
Iar atunci când îngerul a spus, "Duceti-va" au ascultat  
Vietile lor au fost schimbate de un băieţel

Aleluia, Aleluia, Aleluia 
Vietile lor au fost schimbate de un băieţel
Aleluia, Aleluia, Aleluia 
Vietile lor au fost schimbate de un băieţel

Regii trebuiau să urmeze o nouă stea
Vietile lor au fost schimbate de un băieţel
 Nu contează cât de mult timp şi nu contează cât de departe 
Vieţile lor au fost schimbate de un băieţel

Am fost în căutare de ceva ce nu am putut numi până
Viaţa mea n-a fost schimbată de către un băieţel
I-am dat o cameră şi eu nu mai sunt la fel, deoarece
Viaţa mea a fost schimbată de către un băieţel

Mi-a salvat sufletul meu şi vreau să ştiţi că
Sunt bucuros (ma bucur)
Atat de bucuros (atât de bucuros)
Asa de bine (Sunt atât de bucuros)
Viaţa mea a fost schimbat de către un băieţel

Aleluia, Aleluia, Aleluia 
viata mea a fost schimbată de către un băieţel
Aleluia, Aleluia, Aleluia 
Viaţa mea a fost schimbată de către un băieţel
Viaţa mea a fost schimbată de către un băieţel
Viaţa mea a fost schimbată de către un băieţel
Viaţa mea a fost schimbată de către un băieţel
Viaţa mea a fost schimbată de către un băieţel

Niciun comentariu: