duminică, 9 august 2015

Pentru că Mă iubeşte!

1 Cel ce locuieşte la adăpostul Celui Preaînalt se odihneşte la umbra Celui Atotputernic.
2 De aceea, Îi zicDomnului: „Refugiul meu, Fortăreaţa mea, Dumnezeul meu în Care mă încred!“ 

3 El te va scăpa de laţul păsărarului şi de ciuma cea pustiitoare. 

4 El te va acoperi cu penele Sale, iar tu te vei adăposti sub aripile Lui; credincioşia Lui îţi va fi scut şi pavăză. 

5 Nu te vei teme de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua, 6 nici de ciuma care umblă prin întuneric, nici de molima care pustieşte la miezul zilei. 

7 O mie să cadă alături de tine şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. 8 Vei privi cu ochii şi vei vedea răsplătirea celor răi. 9 Pentru că zici Domnului: „Refugiul meu!“ şi faci din Cel Preaînalt fortăreaţa ta, 

10 Nu te va ajunge nici un rău şi nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. 

11 El va da porunci îngerilor Săi cu privire la tine, ca să te păzească în toate căile tale. 12 Ei te vor purta pe braţele lor, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră. 13 Aşa vei putea călca peste lei şi peste vipere, peste pui de lei şi peste şerpi.

14 „Pentru că Mă iubeşte, şi Eu îl voi scăpa. Îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu. 15 Va striga, şi Eu îi voi răspunde. Voi fi cu el în necaz, îl voi izbăvi şi îl voi onora. 16 Îl voi sătura cu viaţă lungă şi-i voi arăta mântuirea Mea.“

Niciun comentariu: