duminică, 17 aprilie 2016

Nu nouă Doamne

1. /: Nu nouă, Doamne! Nu nouă, Doamne!,
Ci Numelui Tău, Slavă-n veci! :/
/: Nu nouă, Doamne, Slavă-n veci! :/
/: Ci Numelui Tău, Slavă-n veci!:/

2. Israele, pe Domnul, Îl Laudă ne-ncetat,
Căci, Mare Îndurare, prin El ai căpătat!
Vesteşte Bunătatea, Credincioşia Lui
Şi spune tuturora, căci, altul, ca El, nu-i!

3. Dumnezeu Este Puternic. Altul, ca El, nu-i.
Milostiv, Domn al Dreptăţii. Slavă numai Lui!
Toată Slava şi-nchinarea, daţi lui Dumnezeu!,
Căci El Este Creatorul şi-n veci /: Va Domni! :/

4. Lăudaţi pe Yehowa, Dumnezeul Cel Sfânt!
Voi, dealuri şi izvoare, Lăudaţi-prin cânt!
Soarele şi luna, stele ce lucesc.
Pe Creatorul lumii azi mărturisesc.

5. Prin Isus, Mântuitorul, Mielul Sfânt, Biruitorul,
Am primit noi mântuirea, prin Graţia Lui;
Căci tot păcatul omenirii, la ispăşit la Golgota,
Vărsându-Şi sângele pe cruce, iar noi primit-am Viaţă.

6. /: Şi dacă pământul şi marea Îl Laudă pe Creator
Şi toate-I dau Slavă şi cântă, tu ce faci sărman muritor?
Vesteşte că Isus Trăieşte. El încă E Mântuitor.
Iertare, oricui, dăruieşte, de vine la Sfântul Izvor. :/

7. /: Laudă Domnului! ://: Laudă Domnului! :/
Laudă Domnului!
Toată Slava şi-nchinarea, numai Domnului!
/: Laudă Domnului! ://: Laudă Domnului! :/
Laudă Domnului!
Laudă Tatălui din Ceruri! Laudă Domnului!

8. /: Slavă Lui!://: Slavă Lui! :/
Slavă lui Dumnezeu! Slavă Lui!
/: Slavă Lui! ://: Slavă Lui! :/
Lui Isus, Mielul Sfânt! Slavă Lui!
/: Slavă Lui! ://: Slavă Lui! :/
Slavă Duhului Sfânt! Slavă Lui!
/: Slavă Lui! :/ Slavă Domnului!

Niciun comentariu: