miercuri, 27 noiembrie 2013

Proverbe 15

"1 Un răspuns blând potoleşte furia, dar un cuvânt aspru provoacă mânia. 

2 Limba înţelepţilor foloseşte corect cunoştinţa, dar gura proştilor împroaşcă nebunie. 

3 Ochii DOMNULUI văd în orice loc, supraveghind atât pe cei răi, cât şi pe cei buni. 

4 Limba care aduce însănătoşire este un pom de viaţă, dar limba stricată zdrobeşte duhul. 

5 Prostul dispreţuieşte învăţătura tatălui său, dar cine primeşte mustrarea este înţelept. 

6 În casa celui drept este mare bogăţie, dar câştigul celor răi le aduce necaz. 

7 Buzele celor înţelepţi răspândesc cunoştinţă, nu tot aşa face şi inima proştilor.
 
8 Jertfa celor răi este o urâciune înaintea Domnului, dar rugăciunea celor drepţi Îi este plăcută. 

9 Calea celor răi este o urâciune înaintea Domnului, dar El îi iubeşte pe cei ce urmăresc dreptatea. 

10 O disciplinare severă îl aşteaptă pe cel ce părăseşte cărarea, iar cine dispreţuieşte mustrarea va muri.

11 Locuinţa Morţilor şi Locul Nimicirii stau deschise înaintea Domnului; cu atât mai mult inimile fiilor oamenilor! 

12 Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat; de aceea nu va merge la cei înţelepţi. 

13 O inimă veselă înseninează faţa, dar, prin întristarea inimii, duhul este zdrobit. 

14 Inima celor pricepuţi caută cunoştinţă, dar gura celor proşti se hrăneşte cu prostie. 

15 Toate zilele celui întristat sunt rele, dar cel cu inima veselă are o sărbătoare veşnică. 

16 Mai bine puţin, dar cu frică de DOMNUL, decât o mare bogăţie cu tulburare.

17 Mai bine o mâncare de legume unde este dragoste, decât un bou îngrăşat unde este ură. 

18 Omul iute la mânie provoacă certuri, dar cel răbdător potoleşte cearta. 

19 Drumul leneşului este blocat de spini, dar cărarea celor drepţi este netezită. 

20 Un fiu înţelept aduce bucurie tatălui său, dar omul prost îşi dispreţuieşte mama. 

21 Prostia este o bucurie pentru cel fără minte, dar omul priceput păstrează drumul drept. 

22 Fără sfat planurile dau greş, dar ele reuşesc când sunt mulţi sfetnici. 

23 Pentru un om este o bucurie să dea un răspuns iscusit şi ce bun este un cuvânt spus la timpul potrivit! 

24 Pentru cel înţelept cărarea vieţii duce în sus, ea nu-l lasă să coboare înspre Locuinţa Morţilor. 

25 DOMNUL distruge casa celor mândri, dar păzeşte teritoriul văduvei. 

26 Planurile rele sunt o urâciune înaintea Domnului, dar cuvintele curate Îi sunt plăcute. 

27 Cel lacom de câştig aduce necaz asupra familiei lui, dar cel ce urăşte mita va trăi. 

28 Inima celui drept cântăreşte răspunsurile, dar gura celor răi împroaşcă lucruri rele. 

29 DOMNUL este departe de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor drepţi. 

30 O privire voioasă înveseleşte inima şi veştile bune dau sănătate oaselor. 

31 Cel ce ascultă mustrarea care duce la viaţă va locui printre înţelepţi. 

32 Cine ignoră corectarea se dispreţuieşte pe sine, dar cine acceptă mustrarea dobândeşte înţelepciune. 

33 Frica de DOMNUL învaţă pe om înţelepciunea,4 iar smerenia merge înaintea gloriei." Proverbe 15

Niciun comentariu: