duminică, 10 mai 2015

Celor integri le străluceşte o lumină în întuneric!

"1 Lăudaţi-L pe Domnul! 

Ferice de omul care se teme de Domnul şi care îndrăgeşte mult poruncile Lui!
2 Urmaşii lui vor fi puternici în ţară; neamul celor integri va fi binecuvântat.
3 Bogăţie şi belşug va fi în casa lui, iar dreptatea sa va fi statornicită pe vecie.
4 Celor integri le străluceşte o lumină în întuneric, au parte de îndurare, de milostivire şi de dreptate.

5 Îi merge bine omului care îşi face milă împrumutând şi care îşi chiverniseşte lucrurile cu pricepere. 
6 Niciodată nu se va clătina. 

Cel drept va fi amintit întotdeauna. 7 El nu se teme de veşti rele, căci inima lui este tare şi se încrede în Domnul. 8 Inima lui este tare şi nu se teme; el îşi va vedea împlinită dorinţa faţă de duşmanii săi. 9 A împărţit şi a dăruit celor nevoiaşi; dreptatea lui rămâne pentru totdeauna, iar puterea îi va fi înălţată cu onoare. 

10 Cel rău vede aceasta şi se mânie, scrâşneşte din dinţi şi leşină; dorinţele celor răi tot neîmplinite rămân."

Niciun comentariu: