duminică, 17 mai 2015

măreţia Lui copleşeşte pământul şi cerurile!

"1 Lăudaţi-L pe Domnul!

Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L în înălţimi! 

2 Lăudaţi-L, toţi îngerii Lui, lăudaţi-L, toată oştirea Lui! 

3 Lăudaţi-L, soare şi lună, lăudaţi-L, stele strălucitoare, toate! 

4 Lăudaţi-L, ceruri preaînalte, lăudaţi-L, ape de deasupra cerurilor! 

5 Să laude Numele Domnului, căci El a poruncit şi acestea au fost făcute! 

6 El le-a aşezat la locul lor pe vecie printr-o lege pe care nu o va încălca.

7 Lăudaţi-L pe Domnul, cei de pe pământ, monştri ai apelor şi tot ce este în adâncuri, 8 fulgerul şi grindina, zăpada şi ceaţa, vântul năprasnic ce-I împlineşte porunca, 9 munţii şi toate dealurile, copacii roditori şi toţi cedrii, 10 fiarele şi toate vitele, târâtoarele şi păsările înaripate, 11 regii pământului şi toate neamurile, prinţii şi toţi demnitarii pământului, 12 tinerii şi tinerele, bătrânii şi copiii deopotrivă! 

13 Să laude cu toţii Numele Domnului, pentru că numai Numele Lui este înălţat, iar măreţia Lui copleşeşte pământul şi cerurile! 

14 El înalţă puterea poporului Său; aceasta este o pricină de laudă pentru credincioşii Săi, pentru fiii lui Israel, poporul care Îi este aproape. 

Lăudaţi-L pe Domnul!" Psalmul 148

Niciun comentariu: