duminică, 4 martie 2012

Domnul binecuvântează pe poporul Său cu pace

"Daţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu, daţi Domnului slava şi puterea!

Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Său!

Închinaţi-vă Domnului cu podoabe sfinte!
Glasul Domnului răsună deasupra apelor.

Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul; 

Domnul este deasupra apelor mari.
Glasul Domnului răsună cu putere, glasul Domnului răsună cu măreţie.
Glasul Domnului doboară cedrii; Domnul doboară cedrii Libanului.
El face Libanul să sară ca viţeii şi Sirionul – ca puii de bivoli.
Glasul Domnului despică cu scânteieri de foc.
Glasul Domnului învolburează pustia, Domnul învolburează pustia Kadeş.
Glasul Domnului apleacă stejarii şi despoaie pădurile; în Templul Său toţi strigă: „Slavă!“
În timpul potopului Domnul era pe tron; Domnul va trona ca împărat pe vecie.
Domnul dă tărie poporului Său. Domnul binecuvântează pe poporul Său cu pace." Psalmul 29


Niciun comentariu: