joi, 15 martie 2012

God’s Image

"We were created in God’s image. The image of His vision.

From a point before and beyond all things, God looked upon a moment in time to be, and saw there a soul, distant from Him in a turbulent world, yet yearning to return to Him and His oneness. And He saw the pleasure He would have from this union.

So He invested His infinite light into that finite image, and became one with that image, and in that image He created each one of us.

As for that moment He saw, that was the moment now."Rabbi M. M. Schneerson
Imagine primita pe e-mail.

"Am fost creaţi după imaginea lui Dumnezeu. Imaginea Lui reflectată în noi.

Dintr-un punct al trecutului şi viitorului tuturor lucrurilor, Dumnezeu s-a uitat la un moment al prezentului şi acolo El a văzut un suflet îndepărtat de la El, un suflet care era într-o lume turbulentă, dar cu dorinţă de a reveni la El şi la unicitatea Lui. 

El a văzut plăcere în această uniune şi a investit lumina Lui infinită în acea imagine finită şi a devenit una cu acea imagine, imagine în care El ne-a creat pe fiecare în parte.
În ceea ce priveşte acel moment, momentul era acum."
Multumesc Oana Stefan-Zbangu pentru traducere si diacritice. 

Niciun comentariu: