joi, 23 septembrie 2021

caut Faţa Domnului

 A venit toamna cu valul de frig, cu valul de temeri şi ... alt val care face valuri.

Într-una dintre dimineţi, înfrigurată, cu valurile năvălite în gândurile mele, m-am gândit la ceea ce tocmai citisem din Scriptură.

Sunt într-o perioadă în care am nevoie de o “baie” în Psalmi. În astfel de perioade citesc până la 50 de Psalmi într-o zi sau pe toţi şi asta vreme de o lună sau mai bine.

De fiecare dată când fac această “baie”, există un cuvânt sau o expresie care îmi iese în evidenţă!

De data aceasta a fost “Faţa Ta” în expresiile Caut Faţa ta, nu-ţi întoarce Faţa Ta, nu-mi ascunde Fata Ta, nu mă lepăda de la Faţa Ta, fă să strălucească Faţa ta peste mine/noi, pentru ce Îţi ascunzi Faţa, unde voi fugi departe de Faţa Ta. Aceste expresii le-am găsit scrise de 25 de ori.

La cine mă uit? La faţa valurilor sau la Faţa Domnului?

David şi psalmiştii căutau Faţa Domnului indiferent de contextul în care se găseau, aşa îşi găseau liniştea, pacea, odihna.

David scrie psalmi când îl fugărea Saul ca să îl omoare, când Absalom îi luase domnia. Moise scrie un psalm după ce trece cu poporul Israel Marea Roşie. Solomon scrie şi el un psalm, Asaf şi fii lui Core scriu din robia babiloniană, Ezechia scrie un psalm după ce asirienii au împresurat Ierusalimul şi printr-o minune, Domnul i-a salvat.

Toţi cei enumeraţi, în condiţiile lor de viaţă, au căutat Faţa Domnului!

Când Domnul îşi ascunde Faţa, mă tulbur, îmi pierd liniştea, pacea, odihna, sănătatea …răbdarea.

Sunt zile pline de zbucium, întrebări, frământări. Sunt zile tulburi.

Mă pot uita la faţa ştirilor şi numai pace, linişte şi odihnă nu găsesc.

La cine mă uit? În cine îm pun încrederea?

Sunt zile în care strig şi eu la fel ca psalmiştii.

“Pentru ce Îţi ascunzi faţa? Pentru ce uiţi de nenorocirea şi apăsarea noastră?” (Ps.44:24)

“Nu mă lepăda de la faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt.” (Ps.51:11)

“nu-Ţi ascunde faţa de robul Tău! Căci sunt în necaz: grăbeşte de m-ascultă!” (Ps.69:17)

“Ridică-ne, Dumnezeule, fă să strălucească faţa Ta, şi vom fi scăpaţi!” (Ps.80:3)

“Ridică-ne, Dumnezeul oştirilor! Fă să strălucească faţa Ta, şi vom fi scăpaţi!” (Ps.80:7)

“Doamne Dumnezeul oştirilor, ridică-ne iarăşi! Fă să strălucească faţa Ta, şi vom fi scăpaţi!” (Ps.80:19)

“Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu? Pentru ce îmi ascunzi faţa Ta?” (Ps.88:14)

“Nu-mi ascunde faţaTa în ziua necazului meu! Pleacă-Ţi urechea spre mine, când strig! Ascultă-mă degrabă!” (Ps.102:2)

“Întoarce-Ţi faţa spre mine şi ai milă de mine, după obiceiul Tău faţă de cei ce iubesc Numele Tău!” (Ps.119:132)

“Fă să strălucească faţa Ta peste robul Tău şi învaţă-mă orânduirile Tale!” (Ps.119:135)

“Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faţa Ta?” (Ps.139:7)

“Grăbeşte de m-asculta, Doamne! Mi se topeşte duhul: nu-mi ascunde faţa Ta! Căci aş ajunge atunci ca cei ce se coboară în groapă!” (Ps.143:7)

Dar totuşi, Inima imi zice din partea Ta: "Caută faţa Mea!" Şi fata Ta, Doamne, o caut!” (Ps.27:8)

Niciun comentariu: