sâmbătă, 4 februarie 2012

Vai de cei ....

"Când a văzut altarul care era în Damasc, regele Ahaz a trimis preotului Urie copia şi modelul altarului împreună cu toate măsurile lui. Preotul Urie a zidit un altar întocmai după modelul trimis din Damasc de regele Ahaz; şi preotul Urie l-a terminat înainte de întoarcerea regelui din Damasc.

Când s-a întors regele din Damasc şi a văzut altarul, s-a apropiat de el şi a adus jertfe pe el.  A adus pe altar arderile de tot şi darurile de mâncare, a turnat darurile de băutură şi a vărsat sângele jertfelor pentru pace. A îndepărtat dinaintea Casei altarul de bronz care era înaintea Domnului, pentru a nu fi între noul altar şi Casa Domnului şi l-a aşezat la nord de noul altar.

Regele Ahaz i-a dat următoarea poruncă preotului Urie: „Să aduci pe altarul cel mare arderea de tot de dimineaţă şi darul de mâncare de seară, arderea de tot a regelui şi darul lui de mâncare, arderea de tot a întregului popor din ţară, darul lor de mâncare şi darurile lor de băutură; să torni pe el tot sângele arderilor de tot şi tot sângele jertfelor. Iar altarul de bronz îl voi folosi pentru a căuta călăuzire!“

Şi preotul Urie a făcut totul aşa cum i-a poruncit regele Ahaz.
 
Regele Ahaz a sfărâmat panelele piedestalelor şi a îndepărtat bazinele de pe ele. A dat jos şi „marea“ de pe boii de bronz care erau sub ea şi a aşezat-o pe o pardoseală de piatră.

La dorinţa împăratului Asiriei a îndepărtat din Casa Domnului atât arcada Sabatului, care fusese construită în interiorul Casei, cât şi intrarea de afară a regelui.

Celelalte fapte pe care le-a făcut Ahaz, nu sunt scrise oare în „Cartea cronicilor regilor lui Iuda“? Ahaz s-a culcat alături de părinţii săi şi a fost înmormântat alături de părinţii săi, în Cetatea lui David. Şi în locul lui a domnit fiul său Ezechia." 2 Regi 16:10b-20

Cumva imi doresc sa pot vedea "pe viu" acele fapte insa .... sa nu fiu eu parte din poporul acelei vremi. Sa nu il aud pe Isaia spunandu-si discursul spus de Domnul, sa nu aud pe ceilalti profeti aducandu-i la cunostinta lui Ahaz ca ceea ce face nu e bine, ca duce poporul in apostazie si idolatrie. 

Isais 50:10-12 "Care dintre voi se teme de DOMNUL şi ascultă de glasul Robului Său? Cel ce umblă în întuneric şi nu are lumină, să se încreadă în Numele DOMNULUI şi să se bizuie pe Dumnezeul său! Iar voi toţi care aprindeţi un foc şi purtaţi torţe aprinse, umblaţi, dar în lumina focului vostru şi a torţelor pe care le-aţi aprins! Aceasta veţi primi din mâna Mea: veţi zăcea in dureri.»"

Isaia 2:6-9 "Ţi-ai părăsit poporul, pe cei din casa lui Iacov! Ei sunt plini de obiceiurile Răsăritului; ei practică divinaţia ca filistenii şi dau mâna cu păgânii. Ţara le este plină de argint şi aur, bogăţiile lor nu se mai termină. Ţara le este plină de cai, şi carele lor sunt fără număr. Ţara le este plină de idoli; ei se pleacă înaintea lucrului făcut de mâinile lor, înaintea a ceea ce a făcut degetele lor. Omul va fi umilit, fiecare se va smeri – nu-i ierta!"

Isaia 5:7-23 "Via DOMNULUI Oştirilor este casa lui Israel, iar bărbaţii din Iuda sunt grădina desfătării Sale. El se aştepta la judecată dreaptă, dar a văzut vărsare de sânge; se aştepta la dreptate, dar a auzit strigăt de durere. Vai de voi, cei ce înşiraţi casă după casă şi uniţi ogor lângă ogor, până nu mai rămâne loc şi trăiţi singuri în ţară. 

DOMNUL Oştirilor a jurat în auzul meu: «Cu siguranţă, multe case vor fi pustiite, case mari şi frumoase, în care nu va mai sta nimeni. O vie de zece iugăre va da doar un bat, un homer de sămânţă nu va da decât o efă.»

Vai de cei ce se trezesc dimineaţa devreme ca să alerge după băutură! Vai de cei ce stau până noaptea târziu, ca să se înfierbânte de vin!
Vai de cei care benchetuiesc cu lira şi cu harfa, cu tamburina, flautul şi vinul, dar nu ţin seama de faptele DOMNULUI, nu iau în considerare lucrarea mâinilor Sale!

Şi astfel poporul Meu va merge în captivitate din lipsă de cunoştinţă; nobilii lor vor muri de foame şi mulţimea lor se va usca de sete. De aceea Locuinţa Morţilor şi-a mărit pofta şi şi-a deschis gura peste măsură. Nobilimea lui Iuda şi mulţimea lui vor coborî în ea cu toţi gălăgioşii şi oamenii veseli. Omul va fi trântit, fiecare va fi umilit şi privirile trufaşe vor fi smerite. Dar DOMNUL Oştirilor va fi înălţat prin judecată şi Dumnezeul cel Sfânt Se va arăta sfânt prin dreptate. Atunci mieii vor paşte ca pe păşunea lor, vor mânca printre dărâmăturile bogaţilor.

Vai de cei ce trag nedreptatea cu funiile minciunii şi păcatul – cum ar trage frânghiile de la car,  de cei ce zic: «Să se grăbească, să-Şi facă repede lucrarea ca s-o vedem! Să se împlinească planul Sfântului lui Israel, ca noi să-l cunoaştem!»

Vai de cei ce numesc răul bine, şi binele rău, întunericul lumină, şi lumina întuneric, amărăciunea dulceaţă, şi dulceaţa amărăciune!

Vai de cei ce se cred înţelepţi şi de cei ce se consideră isteţi!

Vai de cei ce sunt eroi la băut vin şi de neîntrecut la amestecat băuturi, care pentru mită îl achită pe cel vinovat, şi-l lipsesc de dreptate pe cel nevinovat! "

Niciun comentariu: