vineri, 18 mai 2012

a change of allegience

"If you don't plan to live the Christian life totally committed to knowing your God and to walking in obedience to Him, then don't begin; for this is what Christianity is all about.

It is a change of citizenship, a change of governments, a change of allegience.

If you have no intention of letting Christ rule your life, then forget Christianity; it's not for you." - K. Authur

"Dacă nu ai de gând să trăiesti viaţa creştină angajandu-te total sa Il cunosti pe Dumnezeu si sa umbli în ascultare de El, atunci nu începe; pentru ca despre aceasta este creştinismul.

Este o schimbare a cetăţeniei, o schimbare de autoritate, o schimbare de supunere. 

Dacă nu au intenţia de a-L lăsa pe Christos sa-ti conduca viaţa, atunci uita de crestinism, nu e pentru tine ".
- K. Authur

Niciun comentariu: