marți, 8 mai 2012

Signature

"He inscribed His signature within each thing He made. 

On the outside each thing is finite, but on the inside you will find the signature of infinitude.

Open anything you like, examine it carefully and you will see. A puddle of water, a grain of sand, a splotch of mud on the wall. 

There is nothing that does not contain endless wonders. 

Nothing that could not involve a lifetime of study.

Because all of them He made with His infinite wisdom." Rabbi M. M. Schneerson


El a înscris semnătură Lui în fiecare lucru pe care L-a făcut. 

La exterior, fiecare lucru este finit, dar in interior vei găsi semnătura infinitudinii.
Deschide ceva care iţi place, examineză cu atenţie şi vei vedea. O baltă, un bob de nisip, o pată de noroi pe perete. 

Nu este nimic care să nu conţină minuni interminabile. 

Nimic din ceea ce nu ar putea implica un studiu cu o durată de o viaţă.

Pentru că toate le-a făcut cu înţelepciunea Lui infinită.

Niciun comentariu: